21 маусым 2022

ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КЕСТЕСІ

...


21 маусым 2022

МЕМЛЕКЕТТІК СТИПЕНДИЯНЫ ТАҒАЙЫНДАУ ТӘРТІБІ

1. Маңғыстау облыстық жоғары медициналық колледжі білім алушыларына мемлекеттік стипендиялар төлеу ҚР Үкіметінің, ҚР БҒМ нормативті құжаттарына және ҚР «Білім туралы» Заңына сәйкес жүзеге асырылады. 2. Мемлекеттік стипендия мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстырылған білім алушыларға емтихан сессиясы немесе аралық аттестаттау нәтижелері бойынша білім алушылардың «жақсы», «өте жақсы» бағаларына сәйкес баға алғанда...


21 маусым 2022

БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУ ШКАЛАСЫ

Бақылаудың барлық түрлеріндегі білім алушылардың білім жетістіктері тікелей пропорционалды қатынасқа ие балдық-рейтингтік әріптік жүйесінің бағалауымен анықталады (1-кесте).  1-кесте. Дәстүрлі бағалау шкаласына ауыса отырып, білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі  Бағалаудың әріптік жүйесі Сандық эквивалент Ұпайлардың мазмұнды пайызы Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау A 4,00 ...


21 маусым 2022

БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ КОЛЛЕДЖДЕН ШЫҒАРУ ЖӘНЕ АКАДЕМИЯЛЫҚ ДЕМАЛЫС БЕРУ

Маңғыстау облыстық жоғары медициналық колледжінің білім алушысы колледжден шығарылуы мүмкін: академиялық үлгермеушілік үшін;  себепсіз бір семестрде 36 және одан көп сағат оқу сабақтарын өткізу үшін; ішкі тәртіп Ережелерін, Маңғыстау облыстық жоғары медициналық колледжінің Жарғысын бұзғаны үшін; білім беру қызметін ақылы көрсету шартының талаптарын бұзғаны үшін, оның ішінде оқу құнын төлемегені үшін; өз өтініші бойынша; басқа  оқу орнына ауысуына...


21 маусым 2022

Аралық аттестация кестесі

...


×